2564-01-14

พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

2563-07-29 On July 27, 2020 Executives of the State Audit Office participated in the 55th Virtual Governing Board Meeting

29-07-2563

 Executives of the State Audit Office participated in the 55th Virtual Governing Board Meeting

President of the State Audit Commission together with Auditor General and executives of the State Audit Office extended a warm welcome to the delegation from the Royal Audit Authority of Bhutan

18/11/2562

 the delegation from the Royal Audit Authority of Bhutan

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

29/07/2562

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

the State Audit Office (SAO) extended warm welcome and hospitality to the delegation from the National Audit Office of the Republic of China (CNAO)

26/07/2562

the State Audit Office (SAO) extended warm welcome and hospitality

Jakarta, 26th – 28th June 2019,the delegates of the 10 ASEAN Member States gathered for the 44ht ASEAN Audit Committee (AAC)

26/06/2562

Jakarta, 26th – 28th June 2019,the delegates of the 10 ASEAN Member States gathered for the 44ht ASEAN Audit Committee (AAC)

General Chanathap Indamra, President of the State Audit Commission, Mr. Prajuck Boonyoung, Auditor General together with executives of the State Audit Office.

04/06/2562

Nanjing Audit University

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

Pages