งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

29/07/2562

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

the State Audit Office (SAO) extended warm welcome and hospitality to the delegation from the National Audit Office of the Republic of China (CNAO)

26/07/2562

the State Audit Office (SAO) extended warm welcome and hospitality

Jakarta, 26th – 28th June 2019,the delegates of the 10 ASEAN Member States gathered for the 44ht ASEAN Audit Committee (AAC)

26/06/2562

Jakarta, 26th – 28th June 2019,the delegates of the 10 ASEAN Member States gathered for the 44ht ASEAN Audit Committee (AAC)

General Chanathap Indamra, President of the State Audit Commission, Mr. Prajuck Boonyoung, Auditor General together with executives of the State Audit Office.

04/06/2562

Nanjing Audit University

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

Delegation of Corte dei conti visited SAO

28/01/2562

Delegation of Corte dei conti visited SAO

the opening ceremony of the “2nd Joint Meeting of Cooperative Audit and Research Projects of ASOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA)”

22/01/2562

the opening ceremony of the “2nd Joint Meeting of Cooperative  Audit and Research Projects of ASOSAI Working Group on Environmen

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562

Pages