รายละเอียด:

กทพ.ปิดบัญชีล้างหนี้ข้อพิพาททางด่วน
วันที่: 16 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา: ผู้จัดการรายวัน