รายละเอียด:

เปิดกรุผลสอบสตง.(20) ตรวจโครงการเกษตรอินทรีย์กาญจนฯ ไม่บรรลุประสงค์-จัดซื้อ ผิดระเบียบ
วันที่: 16 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง