Details

เปิดกรุผลสอบสตง.(22) ตรวจการกำจัดขยะ อปท. นครสวรรค์  พิจิตร ไม่ได้มาตรฐาน-ไม่ตามโรดแม็พ 
Date 25 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา