รายละเอียด:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบกรณีจัดซื้อเครื่องดนตรี  ซื้อมาแล้วครูไม่ได้สอน  นักเรียนไม่ได้เรียน (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ)
วันที่: 29 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา: เดลินิวส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง