รายละเอียด:

สตง.รุดสอบโครงการผลิตข้าวปลอดภัยพะเยาใช้จ่ายงบไร้ประสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเสียโอกาส175 ล.
วันที่: 30 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา