รายละเอียด:

ตามสาวลึกไส้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLIT สนง.เขตพื้นที่การศึกษาโคราช 264 ล. สตง.พบปัญหาข้อพิรุธเพียบจัดสรรระบบคอมฯ อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่เป็นไปตามแนวทาง ติดตั้งซ้้ำซ้อนโครงการอื่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า บางโรงเรียตรวจรับงานไม่มีเอกสารสัญญา - แจ้งปลัดศธ.ควบคุมกำกับดูแลแล้ว
วันที่: 23 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง