รายละเอียด:

ประกาศ สนง. การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จ.มุกดาหาร
วันที่: 25 มิถุนายน 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง