รายละเอียด:

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำ จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม
วันที่: 25 มิถุนายน 2562