รายละเอียด:

เปิดผลสอบ สตง. แกะรอยเส้นทางโกงเงินคนจนนิคมฯพัทลุง พบพิรุธจัดสรรงบปี 60 เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ ยอดเงินพุ่ง 22.79 22.79 22.79 ล้าน ผู้รับการสงเคราะห์ 10,861ราย จากปี 59 แค่ 2 ล้านเศษ 1,269 ราย ก่อนสาวลึกพบพฤติการณ์ จนท.ส่อทุจริตให้ลงลายมือชื่อเบิกเงินใบสำคัญไม่ระบุตัวเลข-อักษรล่วงหน้า สั่งชดใช้คืนก้อนแรกแล้ว 1.33 ล้าน ให้ตามไล่บี้ 153 ฎีกาเบิกจ่าย อีก 23.87 ล้าน
วันที่: 7 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา