รายละเอียด:

สันอ่างเก็บน้ำมรสวบ ข้องใจใช้งบ 37.9 ล้าน สร้าง – ซ่อมสร้างนาน 5 ปี ใช้การไม่ได้
วันที่: 12 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: VOICE เสียงประชาชน