Details

สตง. ยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก้าวสู่เวทีสากล ตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านการตรวจเงินแผ่นดินที่มีความสำคัญมากที่สุด และเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกมากที่สุดลำดับสองรองจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผู้ว่าฯ สตง. ชี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการตรวจสอบของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลก พร้อมเตรียมเดินหน้ากำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
Date 14 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา ์เนชั่น TV