รายละเอียด:

สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีบนพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 150 ไร่ ยังต้องรอถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อน
วันที่: 2 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง