Details

สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีบนพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 150 ไร่ ยังต้องรอถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อน
Date 2 มกราคม 2563
แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ