Details

พลันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นำงบประมาณไปจัดซื้อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมทั้งสิ่งของจำเป็นเพื่อการ อุปโภคและบริโภค บ้างก็นำเงินสดออกมา แจกจ่ายเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ มีกระแสข่าวว่า สตง. และ ป.ป.ช. จ้องที่จะตรวจสอบเอาผิด การใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่น ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นพากันวิตกกังวล เรื่องนี้ ผู้ว่าการ สตง.มีคำตอบ 
Date 5 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าว อปท.นิวส์