รายละเอียด:

"บางกอกอารีน่า" โป๊ะแตก  สตง.ชี้ราคากลางไม่ถูต้อง-ให้ กทม.สอบเรียกค่าเสียหาย 77 ล้าน
วันที่: 29 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง