รายละเอียด:

ผลตรวจสอบคุมอาคาร เขตนครเชียงใหม่ฝืนกฎอื้อ!
วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: เชียงใหม่นิวส์