Details

ล้วงผลสอบจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวแจกคนจน พม. 1.2 พันล้าน! สตง.พบข้อบกพร่องเพียบ จัดส่งสำเนาสัญญาว่าจ้างงานกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ให้ตรวจสอบล่าช้า คุณลักษณะสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด งานตัดเย็บไม่เรียบร้อย-ประณีต ตีลายต่างกัน เผยเจอข้อมูล คนกลาง สั่งซื้อของให้ด้วย     

Date 9 ธันวาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา