รายละเอียด:

ศรีสุวรรณ'บุกร้อง'สตง.-ป.ป.ช.' ประมูลเตาเผาขยะกทม.1.3หมื่นล.
วันที่: 30 กันยายน 2562
แหล่งที่มา: แนวหน้า