รายละเอียด:

สตง.ตรวจยุทธศาสตร์บึงกุ่ม (ภาพข่าว)
วันที่: 8 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สยามรัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง