รายละเอียด:

สตง.สุราษฎร์ธานี พบปัญหา อปท. 'สวมชื่อ' เบิกเงินลูกจ้างชั่วคราวคุมงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หลังรับถ่ายโอนต่อมาจากกรมชลประทาน เผยข้อมูลเชิงลึกภารกิจปัญหาเพียบ ไม่ได้ใช้ ปย. เสี่ยงบรรลุผลสำเร็จโครงการ จี้ อธิบดี สถ. เร่งแก้ไขปัญหาทั่วประเทศ
วันที่: 23 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา