Details

สตง. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเชิญชวนนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดใหม่ ไอเดียล้ำ เข้าร่วมกิจกรรม “The Tomorrow’s Audit Hackathon” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หวังสร้างมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ
Date 23 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา

Attach file