สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ

อ่าน 433 ครั้ง

OAG default image

สตง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่าน 525 ครั้ง

OAG default image

Pages