รายละเอียด:

เปิดกรุผลสอบสตง.(23) ตรวจการพัฒนาชลประทานฉะเชิงเทรา ผิดระเบียบ-ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
วันที่: 1 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง