รายละเอียด:

เปิดพฤติการณ์ 'ตัดเหมา' สร้าง สนามกีฬาอานาจเจริญ สตง.ชง ป.ป.ช.สอบปมเอื้อปย.พวกพ้องรับงาน
วันที่: 10 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา