Details

ผู้บริหาร บ.บางกอกไฟถนน แจงอิศรา ปมผูกรับงานทำเสาไฟกินรี 263ล. อบต.ราชาเทวะ เจ้าเดียว ยันดำเนินงานโปร่งใสเผยโครงการปี 56 ที่ถูก สตง. สั่งเรียกเงินคืนผู้เกี่ยว 67 ล้าน เคยเข้าให้ข้อมูล พร้อมปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในส่วนที่มีปัญหาไปแล้ว 

Date 5 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา