วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1 /2563  ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร