เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 /2562  เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
 การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562