วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 21 วันที่ 9 มิถุนายน 2562
และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21