วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี โดยมี นายนุรักษ์ มาประณีต 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับและรับมอบแจกันดอกไม้ ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี
สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี