เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี
สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี