เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในงาน "วันร่วมจิตต์เสริมพลังในใจเยาวชน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในการนี้ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ โดยได้พระราชทานของที่ระลึกและฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
พระราชทานของที่ระลึกและฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พระราชทานของที่ระลึกและฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พระราชทานของที่ระลึกและฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พระราชทานของที่ระลึกและฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน