วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "การตรวจสอบการดำเนินงาน" รุ่นที่ 1 อบรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมบางกอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร