วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล