การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร

17/01/2563

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563

16/01/2563

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  ครั้งที่ 1/2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

10/01/2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

08/01/2563

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

01/01/2563

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ อปท. รุ่นที่ 3

20/12/2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน

IDI-ASEANSAI Workshop on Financial Audit ISSAI Implementation Needs Assessment

16/12/2562

IDI-ASEANSAI  Workshop on Financial Audit ISSAI Implementation Needs Assessment

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

16/12/2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1

13/12/2562

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1

Pages