พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2563/03/12

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563

12/03/2563

 การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563

การกำกับและติดตามการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2563/03/05

การกำกับและติดตามการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 8

2563/03/04

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

2563-03-02

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย​ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

2563/02/29

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย​ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

28/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

26/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2563-02-24

ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

Pages