แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
1 กันยายน 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง EP.5 : เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง  บรรยายโดย นายมณเฑียร เจริญผล  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  จัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด