แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
2 กันยายน 2562
นางสิรินทร์  พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "สตง. ไทย ในเวทีโลก" ในรายการ VIP Talk EP.01