สตง. สพร. และ เนคเทค-สวทช. เปิดตัว AI ตรวจสอบโครงการ

อ่าน 28 ครั้ง

OAG default image

สตง. สพร. เนคเทค-สวทช. พัฒนาต้นแบบAi ตรวจสอบ

อ่าน 27 ครั้ง

OAG default image

SAO as Asia’s Leading State Audit Office Ready for the Transition of State Audit Services to the ‘Next Normal’

อ่าน 131 ครั้ง

OAG default image

Thailand State Audit Office to host 15th ASOSAI Assembly-Symposium 6-8 September

อ่าน 176 ครั้ง

OAG default image

SAO as Asia’s Leading State Audit Office Ready for the Transition of State Audit Services to the ‘Next Normal’

อ่าน 118 ครั้ง

OAG default image

Pages