Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคารพักอาศัยของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม) ขนาด 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Date 17 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)