เอกสาร
1 ขั้นตอนการขอใช้งาน ระบบอีเมล ระบบเครือข่าย และระบบ VPN PDF icon VPN_Register.pdf
2 คู่มือติดตั้ง VPN สำหรับ iOS PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS.pdf
3 คู่มือติดตั้ง VPN สำหรับ Android PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android.pdf
4 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk -Remote Access System PDF icon คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk -Remote Access System .pdf
5 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ผ่าน PC และ Notebook PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ผ่าน PC Offline Install.pdf
6 คู่มือการใช้งาน E-mail PDF icon OAG-Email-manual.pdf
7 ไฟล์ติดตั้งระบบ VPN สำหรับ PC และ Notebook (64 bits) File FortiClientVPN x64.exe
8 ไฟล์ติดตั้งระบบ VPN สำหรับ PC และ Notebook (32 bits) File FortiClientVPN x32.exe
9 ใบคำขอใช้ระบบเครือข่าย PDF icon ใบคำขอใช้ระบบเครือข่าย