การจัดซื้อจัดจ้าง EP.5 : การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for การจัดซื้อจัดจ้าง EP.5 : การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

อปท.EP4 : การอุดหนุนเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for อปท.EP4 : การอุดหนุนเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

EP3 : อปท.กับการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for EP3 : อปท.กับการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19

จัดซื้อจัดจ้าง EP.4:การจัดทำ TOR/ราคากลาง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for จัดซื้อจัดจ้าง EP.4:การจัดทำ TOR/ราคากลาง

สตง. เปิดตัว โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for สตง. เปิดตัว โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการข่าวเด่น สตง. EP.4

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for รายการข่าวเด่น สตง. EP.4

รับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอบเขตของ​ อปท.ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด​-19

สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36

Embedded thumbnail for รับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอบเขตของ​ อปท.ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด​-19

การสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในรายการเล่าสู่กันฟัง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for การสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ในรายการเล่าสู่กันฟัง

สกู๊ปข่าว SUPER POLL ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for สกู๊ปข่าว SUPER POLL ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560

รายการข่าวเด่น สตง. EP.3

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for รายการข่าวเด่น สตง. EP.3

การจัดซื้อจัดจ้าง EP.3 : ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 3 วิธี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การจัดซื้อจัดจ้าง EP.3 : ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 3 วิธี

รายการ "เคลียร์คัด ชัดเจน" ตอน สตง. ตาชั่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD

ผตง.

รายการข่าวเด่น สตง. EP.2

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for  รายการข่าวเด่น สตง. EP.2

การประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Office

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

การสัมมนาออนไลน์เรื่อง “รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน”

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สัมมนาออนไลน์

การบรรยายเรื่อง "การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Embedded thumbnail for การบรรยายเรื่อง "การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"

Pages